Đến tháng 10 Tỉnh Bắc Ninh đã trao đổi
209.508 văn bản qua mạng
giữa 175 đơn vị
(Tự động cập nhật lúc 00:00 ngày 20/10/2019)